Select Page

Kontakti

Prof. dr. Aid Smajić

Prof. dr. Aid Smajić

Prodekan za međunarodnu saradnju

E-mail: aid.smajic@fin.unsa.ba
Tel: +387 33 251 038
        +387 33 251 011

Umihana Šošić

Umihana Šošić

Student koordinator za međunarodnu saradnju

E-mail: umihana.sosic@fin.unsa.ba
Tel: +387 62 972 845
        +387 33 251 011

Anis Sulejmanović

Anis Sulejmanović

E-mail: anis.sulejmanovic@fin.unsa.ba
Tel: +387 60 3461 299
         +387 33 251 011

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044