Select Page

Kontakti

Prof. dr. Aid Smajić

Prof. dr. Aid Smajić

Prodekan za međunarodnu saradnju

E-mail: aid.smajic@fin.unsa.ba
Tel: +387 33 251 038
        +387 33 251 011

Mujesira Neimarlija

Mujesira Neimarlija

Student koordinator za međunarodnu saradnju

E-mail: mujesira.neimarlija@fin.unsa.ba
Tel: +387 60 323 8565
        +387 33 251 011

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044