Select Page

Sadašnji profesori

Dr. Jusuf Ramić
Dr. Jusuf Ramić

profesor emeritus

Bio-bibliografija
Telefon:+387 33 251 011

Dr. Zuhdija Hasanović
Dr. Zuhdija Hasanović

redovni profesor

Bio-bibliografija
zuhdija.hasanovic@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251 011

Dr. Enes Karić
Dr. Enes Karić

redovni profesor

Bio-bibliografija
enes.karic@fin.unsa.ba
Telefon
:+387 33 251 011

Dr. Adnan Silajdžić
Dr. Adnan Silajdžić

redovni profesor

Bio-bibliografija
adnan.silajdzic@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251 011

Dr. Džemal Latić
Dr. Džemal Latić

redovni profesor

Bio-bibliografija
dzemal.latic@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251 011

Dr. Rešid Hafizović
Dr. Rešid Hafizović

redovni profesor

Bio-bibliografija
resid.hafizovic@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251 011

Dr. Almir Fatić
Dr. Almir Fatić

redovni profesor

Bio-bibliografija
almir.fatic@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251 011

Dr. Mustafa Hasani
Dr. Mustafa Hasani

redovni profesor

Bio-bibliografija
mustafa.hasani@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251 011

Dr. Aid Smajić
Dr. Aid Smajić

redovni profesor

Bio-bibliografija
aid.smajic@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251 011

Dr. Dževad Šošić
Dr. Dževad Šošić

redovni profesor

Bio-bibliografija
dzevad.sosic@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251 011

Dr. Ahmet Alibašić
Dr. Ahmet Alibašić

redovni profesor

Bio-bibliografija
ahmet.alibasic@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251 011

Dr. Amrudin Hajrić
Dr. Amrudin Hajrić

redovni profesor

Bio-bibliografija
amrudin.hajric@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251 011

Dr. Nedžad Grabus
Dr. Nedžad Grabus

redovni profesor

nedzad.grabus@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251 029

Dr. Orhan Bajrektarević
Dr. Orhan Bajrektarević

redovni profesor

Bio-bibliografija
orhan.bajraktarevic@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251 011

Dr. Dina Sijamhodžić ‐ Nadarević
Dr. Dina Sijamhodžić ‐ Nadarević

vandredni profesor

Bio-bibliografija
dina.sijamhodzic-nadarevics@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251 011

Dr. Zehra Alispahić
Dr. Zehra Alispahić

vandredni profesor

Bio-bibliografija
zehra.alispahic@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251 011

Dr. Asim Zubčević
Dr. Asim Zubčević

vanredni profesor

Bio-bibliografija
asim.zubcevic@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251 011

Dr. Nedim Begović
Dr. Nedim Begović

vandredni profesor

Bio-bibliografija
nedim.begovic@fin.unsa.ba
Telefon:+387 (0)33 251 032

Dr. Amira Trnka ‐ Uzunović
Dr. Amira Trnka ‐ Uzunović

vanredni profesor

Bio-bibliografija
E-mail
: amira.trnka@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251 011

Dr. Kenan Musić
Dr. Kenan Musić

vanredni profesor

Bio-bibliografija
kenan.music@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251 011

Dr. Amina Arnautović
Dr. Amina Arnautović

vanredni profesor

Bio-bibliografija
amina.arnautovic@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251 011

Dr. Dr. Orhan Jašić
Dr. Dr. Orhan Jašić

docent

Bio-bibliografija
orhan.jasic@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251 029

Mr. Muhamed Fazlović
Mr. Muhamed Fazlović

viši asistent

muhamed.fazlovic@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251 011

Dr. Abdul-Aziz Drkić
Dr. Abdul-Aziz Drkić

docent

Bio-bibliografija
abdul-aziz.drkic@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251011

Dr. Senad Ćeman
Dr. Senad Ćeman

docent

Bio-bibliografija
senad.ceman@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251 011

Mr. Fadilj Maljoki
Mr. Fadilj Maljoki

viši asistent

Bio-bibliografija
fadilj.maljoki@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251 011

Mr. Azra Kulenović
Mr. Azra Kulenović

viši asistent

Bio-bibliografija
azra.kulenovic@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251 011

Dr. Samedin Kadić
Dr. Samedin Kadić

docent

Bio-bibliografija
samedin.kadic@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251 011

Mirzeta Brkić, MA
Mirzeta Brkić, MA

viši asistent

Bio-bibliografija
mirzeta.brkic@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251 052

Ahmed Čolić, MA
Ahmed Čolić, MA

viši asistent

Bio-bibliografija
ahmed.colic@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251 011

Mr. Vedad Hurić
Mr. Vedad Hurić

asistent

Bio-bibliografija
vedad.huric@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33/251-011

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044