Select Page

Sadašnji profesori

Dr. Ahmet Alibašić
Dr. Ahmet Alibašić

redovni profesor

Dr. Almir Fatić
Dr. Almir Fatić

redovni profesor

Dr. Nedžad Grabus
Dr. Nedžad Grabus

redovni profesor

Dr. Amrudin Hajrić
Dr. Amrudin Hajrić

redovni profesor

Dr. Zuhdija Hasanović
Dr. Zuhdija Hasanović

redovni profesor

Dr. Mustafa Hasani
Dr. Mustafa Hasani

redovni profesor

Dr. Džemal Latić
Dr. Džemal Latić

redovni profesor

Dr. Adnan Silajdžić
Dr. Adnan Silajdžić

redovni profesor

Dr. Aid Smajić
Dr. Aid Smajić

redovni profesor

Dr. Dževad Šošić
Dr. Dževad Šošić

redovni profesor

Dr. Zehra Alispahić
Dr. Zehra Alispahić

vandredni profesor

Dr. Amina Arnautović
Dr. Amina Arnautović

vanredni profesor

Dr. Nedim Begović
Dr. Nedim Begović

vandredni profesor

Dr. Orhan Jašić
Dr. Orhan Jašić

vanredni profesor

Dr. Kenan Musić
Dr. Kenan Musić

vanredni profesor

Dr. Dina Sijamhodžić ‐ Nadarević
Dr. Dina Sijamhodžić ‐ Nadarević

vandredni profesor

Dr. Amira Trnka ‐ Uzunović
Dr. Amira Trnka ‐ Uzunović

vanredni profesor

Bio-bibliografija
E-mail
: amira.trnka@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251 011

Dr. Asim Zubčević
Dr. Asim Zubčević

vanredni profesor

Dr. Senad Ćeman
Dr. Senad Ćeman

docent

Doc. dr. Abdul-Aziz Drkić
Doc. dr. Abdul-Aziz Drkić

docent

Dr. Samedin Kadić
Dr. Samedin Kadić

docent

Dr. Fadilj Maljoki
Dr. Fadilj Maljoki

docent

Ahmed Čolić, MA
Ahmed Čolić, MA

viši asistent

Mirzeta Brkić, MA
Mirzeta Brkić, MA

viši asistent

Mr. Muhamed Fazlović
Mr. Muhamed Fazlović

viši asistent

Mr. Vedad Hurić
Mr. Vedad Hurić

viši asistent

Mr. Azra Kulenović
Mr. Azra Kulenović

viši asistent

Profesori emeritusi

dr. Orhan Bajraktarević
dr. Orhan Bajraktarević

profesor emeritus

Bio-bibliografija
Telefon:+387 33 251 011

akademik, Rešid Hafizović
akademik, Rešid Hafizović

profesor emeritus

Bio-bibliografija
Telefon:+387 33 251 011

akademik, Enes Karić
akademik, Enes Karić

profesor emeritus

Bio-bibliografija
Telefon:+387 33 251 011

dr. Omer Nakičević
dr. Omer Nakičević

profesor emeritus

Bio-bibliografija
Telefon:+387 33 251 011

Dr. Jusuf Ramić
Dr. Jusuf Ramić

profesor emeritus

Bio-bibliografija
Telefon:+387 33 251 011

Penzionisani profesori FIN-a

Merhumi

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044