Select Page
Uvod u izučavanje islama I

Produžen rok za prijave do 26. aprila

a cat

Program cjeloživotnog obrazovanja – Kurs Uvod u izučavanje islama“ oslanja se na tradiciju „Diplome u islamskim naukama“ koju je Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu realizirao u periodu od 2002. do 2022. Namijenjen je svima koji žele steći nove uvide i produbiti postojeća znanja o temeljnim pojmovima, vrijednostima i vjerovanjima koja su oblikovala muslimansko mišljenje, duhovnost i umjetnost, te društvene i pravne ustanove, posebno na tlu Bosne i Hercegovine.

Pokretanjem programa cjeloživotnog učenja „Diploma u islamskim naukama“ prije više od dvadeset godina, Fakultet islamskih nauka želio je dati svoj doprinos ispravnom artikuliranju osnovnih postulata islama i razbijanju brojnih stereotipa o islamu, a modernom čovjeku omogućiti da se na argumentiran način aktivno uključi u brojne debate koje tretiraju pitanja religije i međureligijskog dijaloga.

Program je otvoren za sve koji žele učiti bez obzira na lična uvjerenja i opredjeljenja. Dosadašnji polaznici dolazili su iz različitih sfera društva, bili su to studenti postdiplomci, novinari, diplomate, penzioneri, uposlenici u školstvu, kulturi, politici, upravi i nevladinom sektoru, muslimani i nemuslimani, domaći ljudi i stranci. Program se u proteklom periodu odvijao u dva odvojena toka – na bosanskom i na engleskom jeziku. Predavanja su se održavala u historijskom ambijentu Fakulteta, čija zgrada potječe iz 1887. godine i značajan je spomenik bosansko-hercegovačke arhitekture iz austrougarskog perioda. Međutim, zbog epidemiološke situacije program je 2021. godine uspješno realizovan u online formatu i tako je stekao status međunarodnog programa. Na osnovu pozitivnih iskustava iz tog ciklusa, kao i komentara i sugestija učesnika, Fakultet islamskih nauka odlučio je nastaviti realizaciju ovog programa na drugom nivou, u online formatu i uživo na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Krajem 2023. godine u ovome formatu je po prvi put realizovan II – napredni nivo kursa pod nazivom „Uvod u izučavanje islama II“.

Više informacija o programu, načinu prijave u nastavku.

Prilozi:

Booklet KURS – UVOD U IZUČAVANJE ISLAMA I 2024

Obrazac za prijavu – Uvod u izučavanje islama I 2024

Prospekt Kursa Uvod u izučavanje islama 2024

Instrukcija BAM

Instrukcija – EUR

Instrukcija – USD

 

Uvod u izučavanje islama II

a cat

„Program cjeloživotnog obrazovanja – Kurs Uvod u izučavanje islama II“ oslanja se na tradiciju „Diplome u islamskim naukama“ koju je Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu realizirao u periodu od 2005. do 2022. Namijenjen je svima koji žele steći nove uvide i produbiti postojeća znanja o temeljnim pojmovima, vrijednostima i vjerovanjima koja su oblikovala muslimansko
mišljenje, duhovnost i umjetnost, te društvene i pravne ustanove, posebno na tlu Bosne i Hercegovine i koji su završili prvi nivo ovoga programa.
 
Detaljnije informacije o programu dostupne su u sljedećim dokumentima.

Prilozi:

Instrukcija BAM

Mali prospekt KURS – UVOD U IZUČAVANJE ISLAMA II 2023

Prospekt KURS – UVOD U IZUČAVANJE ISLAMA II 2023

Booklet KURS – UVOD U IZUČAVANJE ISLAMA II 2023

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044