Select Page

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Organizuje program

UVOD U IZUČAVANJE ISLAMA 

na bosanskom jeziku

Program Uvod u izučavanje islama, koji je do sada organizovan pod nazivom Diploma u islamskim naukama, organizuje se svake godine, a izvode ga visoko kvalificirani predavači Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Program traje tri mjeseca, obuhvata osam mudula – 72 sata interaktivne nastave. Moduli su organizovani u dvije oblasti: Opći uvod u islam (Kratak pregled historije islama; Uvod u islamsku doktrinu; Islamski sveti tekstovi; Islamsko pravo i etika, Uvod u islamsku filozofiju) i Islam u Bosni i Hercegovini (Historija muslimanske kulture Bosne; Islamske institucije u BiH; Savremeno islamsko mišljenje u BiH).

 I ove godine nastava će se održavati online, dva puta sedmično (utorkom i četvrtkom), od 18:00 do 20:00 sati. Prema planu organizatora, uvodno predavanje održat će se 10. maja 2022. godine, a završno krajem mjeseca jula. Uvodno i završno predavanje, kao i dodjela certifikata, održat će se na Fakultetu islamskih nauka.

 Prospekt programa, način prijave i informacije o kotizaciji dostupni su u prilogu ove obavijesti, a za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate organizatore programa putem e-maila din@fin.unsa.ba.

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044