Select Page

Studentski centar

Prvi studentski centar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je u ponedjeljak 3. oktobra 2018. otvorio svoja vrata studentima. 
Smještajni kapaciteti ovoga centra su raspoređeni na 28 soba, koje mogu primiti do 200 studenata. U centru se, između ostalog, nalaze: savremeno opremljena kuhinja i restoran, mesdžid, biblioteka s čitaonicom, klimatizirane sobe, vešeraj i studnetski klub. 
Prednost smještaja u ovom centru imat će studenti Fakulteta islamskih nauka, a mogućnost smještaja imaju i studenti drugih fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Prvu odluku o izgradnji studentskog doma donijelo je Nastavno-naučno vijeće Islamskog teološkog fakulteta 4. septembra 1985. godine. Članovi odbora za izgradnju studentskog doma bili su: prof. dr. Hamdija Ćemerlić, doc. dr. Omer Nakičevć i Bilal Hasanović.
Senaid Zaimović, direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH je podsjetio da je ideju o izgradnji studentskog centra iznova 2012. godine pokrenuo prof. dr. Enes Karić. Na zamolbu prof. dr. Enesa Karića Vakufska direkcija se obratila svojim partnerima u Ankari, Generalnoj direkciji vakufa Turske, zatraživši pomoć u završnim radovima izgradnje i opremanja studentskog centra. U decembru 2015. godine Vakufska direkcija IZ u BiH i Generalna direkcija vakufa Turske potpisali su protokol o završetku izgradnje centra, čija konačna cijena je dosegla oko 8 miliona KM.
Studentski centar izgrađen je na vakufskom zemljištu Hatidže Đugumije, udaljenom svega 500 metara od Fakulteta islamskih nauka. Cijena smještaja u studentskom centru je usklađena sa cijenama u ostalim studentskim domovima u Sarajevu, a za sada je popunjeno 80% posto smještajnih kapaciteta.

Moderan studentski dom s brojnim sadržajima 
Studentski centar Islamske zajednice u BiH, smješten u ulici Logavina 75, prostire se na 5.000 kvadratnih metara. Organiziran u dva paviljona za studente i studentice s bibliotekom, čitaonicom, salom za multimedijalne aktivnosti, restoranom, kafeom i prostorijama za rekreativne aktivnosti studenata kao i sportskim terenima.
Prema riječima Muamera Tinjaka, direktora prvog studentskog centra Islamske zajednice u BiH, centar će nuditi program podrške i dodatne pomoći studentima u savladavanju nastavnog procesa i sticanju obrazovnih i životnih kompetencija, kao što su predavanja i dodatni časovi, nastavne vježbe za pojedine studente i predmete.
Kroz različite aktivnosti i ispitivanja obrazovnih potreba studenata i programa, te pomoći studentima u savladavanju nastavnih zadataka, zamisao je da centar bude podrška razvoju i realizaciji programa mobilnosti studenata unutar univerziteta u BiH i svijetu.

Galerija

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044