Select Page

Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Muamer Starhonić
Muamer Starhonić

Sekretar fakulteta
Bio-bibliografija

sekretar@fin.unsa.ba
Telefon:+38733251013
Sprat Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarije: 103-104

Fatima Kadić
Fatima Kadić

Bibliotekar
Bio-bibliografija
fatima.kadic@fin.unsa.ba
Telefon:+38733251031
Prizemlje Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarije: 140-141

Firdevsa Jelovac
Firdevsa Jelovac

Šef Studentske službe
Bio-bibliografija
firdevsa.jelovac@fin.unsa.ba
Telefon
:+38733251049
Prizemlje Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarije: 115-116

Mujesira Zimić-Gljiva
Mujesira Zimić-Gljiva

Stručni saradnik u Studentskoj službi
Bio-bibliografija
mujesira.zimic-gljiva@fin.unsa.ba
Telefon:+38733251043
Prizemlje Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarije: 115-116

Emina Kadić
Emina Kadić

Stručni saradnik za metodičku praksu i praktikum iz religijske pedagogije i religijske psihologije
Bio-bibliografija
emina.kadic@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 252 052
Prizemlje Glavne zgrade Fakulteta, kabinet 125.

Nura Hodžić
Nura Hodžić

Stručni saradnik za pravne i administrativne poslove,
Stručni saradnik u Uredu za osiguranje kvaliteta
Bio-bibliografija
nura.hodzic@fin.unsa.ba
Telefon:+387 33 251011
Glavna zgrada Fakulteta, kabinet 108.

Sejid Strika
Sejid Strika

Stručni saradnik za imamsko-mualimsku praksu i praktikum iz imameta
Bio-bibliografija
sejid.strika@fin.unsa.ba
Telefon
:+387 33 251 043
Glavna zgrada Fakulteta, 1. sprat, kabinet 224.

Kenan Kosovac
Kenan Kosovac

Referent za održavanje sigurnosti objekata i kurirske poslove
Telefon:+38733251011
Prizemlje Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarije: 124

Ismir Mizdrak
Ismir Mizdrak

Samostalni referent za održavanje objekata i dvorišta
Telefon:+38733251015
Sprat Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarije: 208

Mina Ćeskin
Mina Ćeskin

Referent za poslove kafe-kuhara
Telefon
:+38733251042
Suteren Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarije: 002-003

Mirsada Ćuprija
Mirsada Ćuprija

Pomoćni radnik za održavanje higijene objekata i opreme
Telefon:+38733251030
Prizemlje Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarije: 137

Rusmira Hodžić
Rusmira Hodžić

Pomoćni radnik za održavanje higijene objekata i opreme
Telefon:+38733251030
Prizemlje Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarije: 137

Jasmina Solak
Jasmina Solak

Pomoćni radnik za održavanje higijene objekata i opreme
Telefon
:+38733251030
Prizemlje Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarije: 137

Vail Imamović
Vail Imamović

Referent za održavanje sigurnosti objekata i kurirske poslove
Telefon
:+38733251011
Prizemlje Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarije: 124

Nihad Lušija
Nihad Lušija

Izdavačka djelatnost
Telefon
:+38733251010
Prizemlje Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarije: 143

Azemira Nuhanović
Azemira Nuhanović

Samostalni referent za operaterske poslove
Telefon:+38733251011
Prizemlje Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarije: 124

Rušit Nurković
Rušit Nurković

Samostalni referent za materijalno poslovanje
ekonom
vozač

Telefon
:+38733251034
Prizemlje Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarije: 127

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044