Select Page

Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Emina Muderizović

Sekretar fakulteta
Bio-bibliografija

emina.muderizovic@fin.unsa.ba
Telefon:+38733251013
Sprat Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarije: 103-104

Fatima Kadić

Bibliotekar
Bio-bibliografija
fatima.kadic@fin.unsa.ba
Telefon:+38733251031
Prizemlje Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarije: 140-141

Firdevsa Jelovac

Referent u Studentskoj službi
firdevsa.jelovac@fin.unsa.ba
Telefon
:+38733251049
Prizemlje Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarije: 115-116

Mujesira Zimić-Gljiva

Referent u Studentskoj službi
Bio-bibliografija
mujesira.zimic-gljiva@fin.unsa.ba
Telefon:+38733251043
Prizemlje Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarije: 115-116

Kenan Kosovac

Portir
Telefon:+38733251011
Prizemlje Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarija: 124

Huso Cerić

Domar
Telefon:+38733251015
Sprat Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarija: 208

Mina Ćeskin

Poslovi u restoranu
Telefon
:+38733251042
Suteren Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarija: 002-003

Mirsada Ćuprija

Higijeničarka
Telefon:+38733251030
Prizemlje Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarija: 137

Rusmira Hodžić

Higijeničarka
Telefon:+38733251030
Prizemlje Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarija: 137

Jasmina Solak

Higijeničarka
Telefon
:+38733251030
Prizemlje Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarija: 137

Vail Imamović

Portir
Telefon
:+38733251011
Prizemlje Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarija: 124

Nihad Lušija

Izdavačka djelatnost
Telefon
:+38733251010
Prizemlje Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarija: 143

Azemira Nuhanović

Radnica na centrali
Telefon:+38733251011
Prizemlje Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarija: 124

Rušit Nurković

Vozač-ekonom
Telefon
:+38733251034
Prizemlje Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarija: 127

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044