Select Page

Tekući projekti

Na Fakultetu islamskih nauka UNSA saradnici i profesori rade na sljedećim projektima čija se realizacija očekuje tokom 2019. i 2020. godine.

Domaći projekti

 • Vjerovanje i teologija pred izazovima ideje uspostavljanja globalnog svjetskog poretka
  Katedra za akaid (dogmatiku), tesavvuf i uporedne religije
 • Tendencije u tumačenju Šerijata u Bosni i Hercegovini kroz odgovore na postavljena pitanja u periodu 2010-2015
  Katedra za šerijatsko pravo (fikh)
 • Šerijatsko nasljedno pravo u bosanskohercegovačkom kontekstu
  Katedra za šerijatsko pravo (fikh)
 • Profesionalni stres i sagorijevanje kod bosanskih imama: stanje, uzroci i prevencija
  Katedra za religijsku pedagogiju i psihologiju

Međunarodni projekti

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044