Select Page

Realizirani projekti

Među brojnim naslovima koji su plod višedecenijske izdavačke djelatnosti Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu ističemo dva istraživačka projekta novijeg datuma:

  1. Monografsko izdanje Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu 1977 – 2017., publikovano u povodu četrdesete godišnjice rada Fakulteta islamskih nauka;
  2. Publikacija Uloga vakufa u razvoju Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Oba rada su rezultat timskog i istraživačkog rada saradnika i profesora Fakulteta islamskih nauka koji na svojim stranicama bilježe najvažnije etape u historijskom hodu Fakulteta, najraritetnije rezultate u njegovom radu i ključnu ulogu bošnjačkoga naroda i uleme u kreiranju, utemeljenju i razvoju ove liderske visoke, islamske odgojno-obrazovne i naučnoistraživačke institucije na ovim prostorima.

U periodu koji je pred nama, kroz završnu fazu projekta Tendencije u tumačenju Šerijata u Bosni i Hercegovini kroz odgovore na postavljena pitanja u periodu 2010-2015, nadamo se da će Fakultet islamskih nauka dati poseban doprinos interpretativnoj islamskoj misli ovih prostora.

3. JAČANJE RETORIČKIH KOMPETENCIJA BUDUĆIH VJERSKIH LIDERA

Na putu jačanja retoričkih i prezentatorskih potencijala budućih vjerskih lidera i službenika, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu zajedno sa partnerskom organizacijom Konrad Adenauer Shtiftung sa sjedištem u Sarajevu, 15. i 19. aprila 2019. godine uspješno je realizirao dvodnevni stručni i naučni seminar sa međunarodnim učešćem o temi Jačanje retoričkih kompetencija budućih vjerskih lidera.

Prisustvo vjerskih službenika i službenica u javnosti, njihovi maniri, ponašanje, retoričke sposobnosti i način na koji odašiljaju poruke, humanizira i kreira javne stavove, a običnom čovjeku daje jasne smjernice i olakšava svakodnevno suočavanje sa brojnim izazovima.

Učešće na stručnom i naučnom seminaru uzeli su studenti i studentice treće godine sa predmeta Praktikum i Dawa i hatabet a poziv je bio upućen i studentima Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu i Pravoslovnog bogoslovnog fakulteta „Sv. Vasilije Ostroški“ iz Foče.

Svoje znanje i bogata iskustva kroz predavanje, diskusije i praktične radionice ponudili su profesori iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske:

Prof. dr. Fahira Fejzić Čengić (Sarajevo)

Govor kao Božiji dar i umjeće javnog govora

Prof. dr. Mustafa Hasani

Lijepa riječ je kao lijepo drvo…

Prof. dr. Sead Alić (Zagreb)

Religijske poruke u javnosti – kako ih prenositi?

Dr. Dario Terzić (Mostar)

Uloga neverbalne komunikacije vjerskih lidera u susretu sa nereligijskom populacijom

Prof. dr. Šemso Tucaković (Sarajevo)

Komuniciranje u crkvama i vjerskim zajednicama

Prof. dr. Alen Kalajdžija

 Jačanje retoričkih sposobnosti vjerskih lidera kroz razvijanje svijesti o vlastitom jezičkom identitetu

Mr. Una Bejtović (Sarajevo)

Kako prenositi poruku vjere?

Na svečanosti otvaranja dvodnevnog seminara studentima i gostima obratili su se u ime organizatora gospodin Sven Petke, direktor Konrad Adenauera – predstavništvo u Sarajevu i prof. dr. Zuhdija Hasanović, dekan Fakulteta islamskih nauka UNSA.

Za idejni  koncept i uspješnu realizaciju ovog seminara bili su zaduženi prof. dr. Mustafa Hasani, doc. dr. Zehra Alispahić  sa FIN UNSA i Azra Crnkić, projektna koordinatorica KAS Sarajevo. 

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044