Select Page

Barzinji institut za globalno virtualno učenje na Shenandoah univerzitetu, Whinchester, Virginija, Sjedinjene Američke Države,  organizirao je konferenciju o globalnom virtualnom učenju  2. i 3. oktobra 2023. godine. https://www.su.edu/academics/barzinji-project/2023-barzinji-conference/  Konferencija je održana povodom saradnje nekoliko univerziteta na projektima internacionalnog suradničkog online učenja u nastavi i istraživanju u organizaciji Barzinji instituta. Među univerzitetima koji su participirali  u Barzinji projektima su Shenandoah univerzitet (SAD), Bridgewater College (SAD), Internacionalni islamski univerzitet u Maleziji – IIUM,  Univerzitet u Sarajevu – FIN, Univerzitet Jermuk u Jordanu i univerzitet u Palestini – Arab American University of Palestine.  Učešće na konferenciji ispred Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu uzele su prof. Dina Sijamhodžić-Nadarević i studentica master studija Aida Memić.

 

 

 

Prvi dan konferencije, u okviru panela “COIL Research, assessment and publication”, prof. Sijamhodžić-Nadarević govorila je o učešću u COIL projektima, (Collaborative Online International Learning/Suradničko online internacionalno učenje) rezultatima projekata, vrijednostima, izazovima i implikacijama istraživanja te objavljivanju naučnih radova  u okviru globalne virtualne akademske saradnje.

Studentica, Aida Memić, u okviru panela “COIL and student experience/COIL i iskustva studenata”, publici je predstavila iskustva, očekivanja, izazove te prednosti učešća studenata iz BiH u međunarodnim projektima.

AIDA MEMIĆ (izjava): Govoriti u ime dvadeset tri studenata koji su uzeli učešće na oba projekta, na stranom jeziku, pred grupom univerzitetskih profesora iz različitih dijelova svijeta bila je ogromna čast ali i izazov. Za osobu od 25 godina, ovo je bilo odlično iskustvo u svakom smislu te riječi. Vrijeme utrošeno na učešće u COIL projektima donijelo mi je brojna poznanstva, proširilo vidike, ojačalo jezičke, digitalne i timske kompetencije, otklonilo predrasude i ohrabrilo me za daljne djelovanje. Svakako da bih preporučila svima, kojima se pruži ovakva prilika, da je prihvate i ohrabre se biti dio projekata na međunarodnom nivou.

Prethodno su uz mentorstvo prof. dr. Dine Sijamhodžić-Nadarević 23 studenta Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu uzela učešće u dva COIL projekta zajedno s profesoricom dr. Shiffman i studentima Shenandoah univerziteta (SAD). Prvi projekat na temu “Interkulturalne i interreligijske vrijednosti na nastavničkim studijskim programima u BiH i SAD-u”, realiziran je u ak. 2020/21. godini. U zimskom semestru ak. 2022/23. godine realiziran je drugi COIL projekat na temu “Liderstvo  u obrazovanju u BiH i SAD-u”.