Select Page

2012. godina

1.   Sporazum o saradnji između Kulturnog centra Islamske Republike Iran u Sarajevu i Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu sklopljen dana 12.7. 2012. godine. Sporazumom se uspostavlja međusobna kulurna, naučna i istraživačka saradnja. Nije precizirano trajanje...

2011. godina

1.   Memorandum o razumijevanju između Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i  The Privater Studiengang für Islamische Religion an Pflichtschulen (Koledža za obrazovanje muslimanskih učitelja) Beč, Austria. Saradnja je potpisana na polju obrazovanja i  istraživanja....

2010. godina

1.   Ugovor o nastavno-naučnoj i  naučnoistraživačkoj saradnji zaključen 26.3. 2010. godine između Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu koje zastupa dekan, prof. dr. Ismet Bušatlić,i Fakulteta islamskih studija u Prištini, kojeg zastupa dekan, prof. dr. Rexhep Boja....