Select Page

Predavanje docentice Ehlimane Memišević na Fakultetu islamskih nauka

  U utorak, 27. decembra 2022. godine, studenti na predmetu Historija šerijatskog prava imali su zadovoljstvo da prate gostujuće predavanje dr. Ehlimane Memišević, docentice na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tema o kojoj je doc. Memišević govorila...