Select Page

II ciklus upis u akademsku 2021 22 apsolventi obnova godine

I ciklus upis u akademsku 2021 22 apsolventi obnova godine Obavijest! Studenti koji su bili prvi put upisani u akademskoj 2020/21. godini i  ispunili svoje obaveze od  01. 10.2021. godine stiču status apsolventa. II ciklus Dokumenti potrebni za upis za 2021-22....