Select Page

Obavještenje o odbrani završnog rada Edina Nezirića

OBAVJEŠTENJE Edin  Nezirić branit će završni rad na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu pod naslovom: “Poželjne osobine i kompetencije nastavnika vjeronauke iz perspektive učenika i samih nastavnika” dana 09.11.2023. godine (četvrtak) sa početkom u 13:30...

Sedmična halka hadisa: Putevi srca u sunnetu Resulullaha

Univerzitet u Sarajevu Fakultet islamskih nauka – Katedra za hadis, Centar za Kur'an i sunnet, Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka, organizuju sedmičnu halku hadisa:   Amfiteatar Fakulteta islamskih nauka, Ćemerlina 54, Svake srijede iza jacije...

Erasmus+ worldwide webinar 2023, 17-19 October

Ove godine, u periodu od 17. do 19. oktobra, održat će se Erasmus+ worldwide webinar 2023, pod pokroviteljstvom DG AEC i EACEA. Webinar će biti organizovan u tri sesije, koje će obuhvatati različite teme. Sesije će se održavati u dva termina : jutarnji termin (09.00 –...