Select Page

Obavještenje o boravku lektora za njemački jezik na FIN-u

Obavještenje o boravku lektora za njemački jezik na FIN-u Obavještavamo sve studente i nastavno osoblje FIN-a da i ove godine na Fakultetu islamskih nauka boravi lektor za njemački jezik. Kao i prethodnih godina, ovogodišnji lektor Anna Radl će organizirati posebne...

Dobrodošlica svakom istraživaču

I ona se, kao i Biblioteka Zemaljskog muzeja BiH i Knjižnica Katoličkog bogoslovnog fakulteta UNSA, nalazi u veleljepnom zdanju, u objektu koji je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. U zgradi je Fakulteta islamskih nauka (FIN) punopravne članice UNSA i njegov je...