Select Page

Realizacija programa Diploma u islamskim naukama

Održano prvo predavanje u okviru programa Diploma u islamskim naukama 2021. Na e-platformi  Fakultetu islamskih nauka UNSA 26. januara u 18:00 sati, prof. dr. Džemaludin Latić održao je prvo on-line predavanje u sklopu programa Diploma u islamskim naukama 2021....