Select Page

Konkurs za izbor u akademsko zvanje – docent

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), člana 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, br. 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine, saglasnosti Rijaseta, Uprave za obrazovanje i nauku br:...

Konkurs za izbor u akademsko zvanje – redovni profesor

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), člana 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, br. 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine, saglasnosti Rijaseta, Uprave za obrazovanje i nauku br:...

Obavijest o odbrani projekta doktorske disertacije mr. Salema Dedovića

Obavijest o odbrani projekta doktorske disertacije mr. Salema Dedovića   Javna odbrana projekta doktorske disertacije pod naslovom „Šerijatskopravne teme u djelu Mustafe Sidkija Sarajlića“ kandidata mr. Salema Dedovića održat će se  30. 12. 2020. (srijeda), s...