Obavijest o redizajniranoj stranici FIN-a

Dobro došli na novu stranicu Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu!   Trenutno se nalazite na zvaničnoj stranici FIN-a, čijim sadržajima svaki korisnik ima otvoren pristup. Ovdje se možete informirati o Fakultetu, našoj misiji i viziji, organima...

Obavještenje o boravku lektora za njemački jezik na FIN-u

Obavještenje o boravku lektora za njemački jezik na FIN-u Obavještavamo sve studente i nastavno osoblje FIN-a da i ove godine na Fakultetu islamskih nauka boravi lektor za njemački jezik. Kao i prethodnih godina, ovogodišnji lektor Anna Radl će organizirati posebne...

Dobrodošlica svakom istraživaču

I ona se, kao i Biblioteka Zemaljskog muzeja BiH i Knjižnica Katoličkog bogoslovnog fakulteta UNSA, nalazi u veleljepnom zdanju, u objektu koji je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. U zgradi je Fakulteta islamskih nauka (FIN) punopravne članice UNSA i njegov je...

Odbrana magistarskog rada kandidata Muamera Ćatića

  Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, je 17. januara 2019. godine održana javna odbrana magistarskog rada kandidata Muamera Ćatića pod naslovom Stilske posebnosti figurativnog kur’anskog izraza, pred komisijom u sastavu: dr Almir Fatić,...