Select Page

Ljetna škola u islamskim nauka u Istanbulu i Bursi 2024

Uvaženi studenti i studentice, U saradnji s Fondacijom Hajrat, i ove godine planirana je organizacija Ljetne škole u islamskim naukama na arapskom jeziku u Istanbulu (za 10 studenata u trajanju od 30 dana u periodu 1-30 septembar) i Bursi (za 10 studentica u trajanju...