Select Page

Odbranjen magistarski rad kandidata Ilhama Puce

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je 20. februara 2020. godine odbranjen magistarski rad kandidata Ilhama Puce pod naslovom „Analiza problema mladih i načina njihovog rješavanja kroz Sunnet“. Kandidat je odbranio rad pred Komisijom u sastavu:...