Select Page

Na Fakultetu islamskih nauka (FIN) u Sarajevu je, 18. februara 2020, predstavljen zbornik radova „Islamsko pravo i međunarodno humanitarno pravo“, koji je nastao zajedničkim naporima ovog fakulteta i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa (MKCK) u Bosni i Hercegovini.

Akademski radovi sadržani u zborniku proizašli su iz zajednički organiziranih skupova, prije svega naučnog skupa održanog u septembru 2018. godine u Sarajevu.

Kroz radove sadržane u Zborniku, autori koji su veliki dio svog akademskog rada proveli baveći se međunarodnim humanitarnim pravom ili islamskim pravom, odgovoraju na pitanja koja su se u diskusijama nametnula kao ključna.

O Zborniku su govorili prof. dr. Zuhdija Hasanović, dekan Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, dr. Elmir Camić, šef delegacije MKCK u Bosni i Hercegovini, te doc. dr. Nedim Begović, profesor na FIN-u i jedan od autora tekstova u Zborniku.

– Ne treba zaboraviti da kao muslimani ne izgubimo, ni u najmanjoj mogućoj mjeri, odnos prema drugom, onda kada je pomoć najviše potrebna. Cilj nam je, razumijevajući osnove islama, Kur'an i sunnet Božijeg poslanika, govoriti o ratu, miru i konfliktu te kako prevazilaziti te konflikte. To je posebno važno na prostorima naše zemlje, jer su ti religijski osjećaji često žestoko zloupotrebljavani, kazao je dekan Hasanović.

Dodao je da je cilj promocije prenijeti poruku da je istinska vjera u Boga zapravo nastojanje da se vole Njegova stvorenja, a ne činjenje zločina nad njima.

Elmir Camić je ovom prilikom, između ostalog, podsjetio da međunarodno humanitarno pravo proizlazi iz Ženevskih konvencija.

– Neki ljudi kažu da to više nisu relevantne stvari. Međutim, zadnjih nekoliko godina je pokazalo da su te konvencije i međunarodno humanitarno pravo još uvijek relevantni, jer su osnova za zaštitu civilnog stanovništva, medicinskih i humanitarnih radnika, dodao je Camić.

Moderator promocije je bila doc. dr. Zehra Alispahić, profesorica na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, a promociji je prisustvovao i Martin Schüepp, regionalni direktor MKCK za Evropu i Centralnu Aziju.