Select Page

Obavještenje o odbrani magistarskog rada Merime Melunović

OBAVJEŠTENJE Merima Melunović branit će magistarski pod naslovom:”Razumijevanje motivacije u tekstu Kur'ana”. Javna odbrana zakazuje se za dan petak 22. jula 2022. godine u 11:00 sati.  Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta...

Upis u prvu godinu studija I ciklusa

Obavijest! Univerzitet u Sarajevu će Konačne rang liste za upis studenata u prvu  godinu I ciklusa studija  objaviti  u srijedu  13.07.2022. godine. Nakon objavljivanja konačnih rang listi studenti će se moći upisati. Dokument u prilogu sadrži sve informacije šta je...