Select Page

U prilogu su preliminarne rang-liste primljenih kandidata na Fakultet islamskih nauka u prvom upisnom roku za akad. 2024/25. godinu.

Podnošenje prigovora 9. i 10. juli 2024.
Rješavanje prigovora: 11. juli 2024.
Objava konačnih rang-lista: 12. juli 2024.

 

Eventualne prigovore uputiti isključivo na email adresu studentska@fin.unsa.ba
Upis primljenih kandidata od 15. do 19. jula 2024.
Detaljne upute o upisu objavit ćemo zajedno sa konačnim rang-listama.

 

Komisija za prijem studenata

 

Preliminarna rang-lista_IHM redovni

Preliminarna rang-lista_IHM vanredni

Preliminarna rang-lista_IT redovni

Preliminarna rang-lista_IT vanredni

Preliminarna rang-lista_IVRP redovni

Preliminarna rang-lista_IVRP vanredni