Konačna rang lista primljenih kandidata i upis

Lista te informacije u vezi s upisom u prilogu. Odluka NNV-a KONAČNE RANG LISTE FIN-KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA 2019-2020 Dokumenti potrebni za upis za 2019-20