Select Page

Hfz. Abdurahman Hadžić na studijskom boravku na Univerzitetu Katar

  U sklopu saradnje Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta Katar, akademsku 2023/24. godinu provodim na studiju arapskog jezika u Dohi. Riječ je o naprednom i modernom programu arapskog jezika za studente kojima arapski jezik nije maternji jezik (Arabic for Non...

Akademik Enes Karić dobitnik federalne nagrade za nauku za 2023. godinu

Profesor na Fakultetu islamskih nauka (FIN) u Sarajevu prof. dr. Enes Karić dobitnik je federalne nagrade za nauku za 2023. godinu. Vlada FBiH dodjeljuje federalne nagrade za izuzetno značajna dostignuća u naučno-istraživačkoj i istraživačko razvojnoj djelatnosti, za...

Sedmična halka hadisa: Putevi srca u sunnetu Resulullaha

Univerzitet u Sarajevu Fakultet islamskih nauka – Katedra za hadis, Centar za Kur'an i sunnet, Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka, organizuju sedmičnu halku hadisa:   Amfiteatar Fakulteta islamskih nauka, Ćemerlina 54, Svake srijede iza jacije...