Select Page

Obavještenje o prvomajskim praznicima

OBAVJEŠTENJE O PRVOMAJSKIM PRAZNICIMA Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima (“Službeni list SFRJ” broj: 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona...