Select Page

Ministrica Melika Husić-Mehmedović i rektor UNSA Rifat Škrijelj posjetili Fakultet islamskih nauka

Prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Darko Tomašević, predsjednik Vijeća Grupacije humanističkih nauka i Azra Ivazović. pomoćnica ministrice posjetili su Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Uvažene goste primio je dekan prof. dr. Zuhdija Hasanović. Sastanku su prisustvovali sekretar Fakulteta Emina Muderizović i prodekani: prof. dr. Mustafa Hasani, prof. dr. Ahmet Alibašić, prof. dr. Zehra Alispahić, prof. dr. Nedim Begović i prof. dr. hfz Aid Smajić.

Dekan prof. dr. Zuhdija Hasanović je upoznao goste  sa   radom Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.