Select Page

Hfz. Abdurahman Hadžić na studijskom boravku na Univerzitetu Katar

  U sklopu saradnje Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta Katar, akademsku 2023/24. godinu provodim na studiju arapskog jezika u Dohi. Riječ je o naprednom i modernom programu arapskog jezika za studente kojima arapski jezik nije maternji jezik (Arabic for Non...

Ljetni seminar na arapskom jeziku u islamskim naukama

Deset studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu boravili su u Istanbulu tokom mjeseca septembra ove godine, usavršavajući i proširujući znanje iz oblasti arapskog jezika, hadisa, tefsira, fikha i sire Muhammeda, a.s. Seminar je sproveden u saradnji sa Sultan...

Prof. Smajić posjetio Univerzitet Friedrich-Alexander

U okviru Erasmus+ programa prodekan za međunarodnu saradnju FIN-a prof. dr. Aid Smajić tokom jula 2023. posjetio je Odjel za islamsko-religijske studije na Univerzitetu Friedrich- Alexander u Erlangenu. Pored susreta s nastavnim osobljem Odjela i predstavnicima službe...

Prof. Alibašić posjetio Centar za islamsku teologiju u Tibingenu

  U periodu od 17. do 21. augusta 2023. god., u okviru Erasmus programa na Centru za islamsku teologiju Univerziteta u Tibingenu, boravio je prof. dr. Ahmet Alibašić. Tom prilikom, dr. Alibašić je održao predavanje o dobroj vladavini u islamskoj tradiciji i...

Erasmus+: Asistenti za međunarodnu saradnju boravili na FAU Erlangen

  U periodu od 14. do 22. jula 2023. godine, asistenti u Službi za međunarodnu saradnju Fakulteta islamskih nauka UNSA, Umihana Šošić i Anis Sulejmanović boravili su na FAU Erlangen, u okviru Erasmus+ Staff Mobility for Training programa. Tokom sedmodnevnog...