Select Page

 

U sklopu saradnje Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta Katar, akademsku 2023/24. godinu provodim na studiju arapskog jezika u Dohi. Riječ je o naprednom i modernom programu arapskog jezika za studente kojima arapski jezik nije maternji jezik (Arabic for Non Native Speakers) koji se sprovodi na Univerzitetu Katar. Prošle akademske godine sam aplicirao za stipendiju na ovom programu uz pomoć svojih profesora na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, a od septembra ove godine nalazim se u Dohi kao jedan od dva predstavnika Univerziteta u Sarajevu.

Dolaskom na Univerzitet Katar testirane su naše vještine u arapskom jeziku, nakon čega su svi studenti raspoređeni po nivoima shodno poznavanju arapskog jezika. Na osnovu testiranja, u zimskom semestru se nalazim na naprednom – C1 stepenu arapskog jezika. Sva predavanja slušamo na arapskom jeziku, a u ovom semestru imam pet predmeta, i to: Slušanje i konverzacija; Arapski mediji; Pisanje eseja i veznici u arapskom jeziku; Čitanje naprednih tekstova; te Moderna arapska književnost. Profesori od nas zahtijevaju konstantan rad i učešće na predavanjima, čime nas motivišu da svakodnevno razvijamo svoje jezičke sposobnosti. Stipendija na ovom studiju nam obezbjeđuje besplatne knjige, stanovanje u studentskom domu, ishranu i prijevoz. Ono što je posebno jeste da je svaki razred na ovom programu internacionalnog karaktera, pa tako ja dijelim učionicu sa kolegama iz Rusije, Velike Britanije, Indije i Indonezije. S obzirom da se zimski semestar bliži kraju, moram istaći da već primijetim veliki napredak u arapskom jeziku, zbog čega za ovaj studij imam samo riječi hvale.

Ovim putem se želim zahvaliti Univerzitetu u Sarajevu  i Fakultetu islamskih nauka na čelu sa bivšim dekanom prof. dr. Zuhdijom Hasanovićem i sadašnjim dekanom prof. dr. Mustafom Hasanijem na izuzetnoj prilici koju su mi pružili. Posebno se zahvaljujem i svojim profesorima na Fakultetu islamskih nauka koji su me ohrabrili i odabrali za ovaj studij, na čelu sa prof. dr. Zehra Alispahić koja je bila moja profesorica arapskog jezika na Fakultetu i velika podrška. Zahvaljujem se i prodekanu za međunarodnu suradnju na Fakultetu islamskih nauka, prof. dr. hfz. Aid Smajić, koji je podržao moju nominaciju za stipendiju i boravak u Kataru.