Select Page

Konačne rang liste za drugi prijemni rok

Primljeni kandidati trebaju se upisati najkasnije do petka, 01.10.2021. do 12 sati. Potrebni dokumenti u prilogu. Odluka Konačne rang liste drugi prijemni rok (1) Konačne rang liste II prijemni rok Dokumenti potrebni za upis za 2021-22