Studijsko putovanje u Tursku

U periodu od 27.7. do 6.8. 2021. godine, studenti Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu su u organizaciji Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka i nesebičnoj finansijskoj pomoći Atašea za vjerska pitanja Ambasade Republike Turske, džemata iz Švicarske –...