Select Page

Odbrana magistarskog rada hfz. Armina Harbaša

  Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je jučer, 25. oktobra 2018. godine, uspješno odbranjen magistarski rad kandidata hfz. Armina Harbaša pod naslovom ”Teorija džahilijjeta Sayyida Qutba”.  Rad je odbranjen pred Komisijom u sastavu:...

Odbranjen magistarski rad kandidata Muamera Imamovića

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je 25. oktobra 2018. godine odbranjen magistarski rad kandidata mr. Muamera Imamovića, pod naslovom „Dobrobit životinja u islamskoj klasičnoj i zapadnoj klasičnoj etičkoj tradiciji.“ Kandidat je svoj magistarski rad...

Odbranjen magistarski kandidata hafiza Alije Rahmana

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je 24. oktobra 2018. godine magistrand hafiz Alija Rahman usphješo odbraio magistarski rad pod nazivom „Imam el-Kasim ibn Firruh eš-Šatibi i njegov doprinos izučavanju kira'eta.“ Magistarski rad je odbranjen pred...

Odbranjena doktorska teza kandidatkinje mr. Remzije Hurić-Bećirović

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je 18. oktobra 2018. godine odbranjena doktorska disertadija kandidatkinje mr. Remzije Hurić-Bećirović pod naslovom „ Uloga i značaj ženskog odjeljenja Gazi Husrev-begove medrese u obrazovanju žena.“ Kandidatkinja...