Select Page

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je 24. oktobra 2018. godine magistrand hafiz Alija Rahman usphješo odbraio magistarski rad pod nazivom „Imam el-Kasim ibn Firruh eš-Šatibi i njegov doprinos izučavanju kira'eta.“

Magistarski rad je odbranjen pred Komisijom u sastavu: doc. dr Amira Trnka-Uzunović, predsjednik Komisije, vanredni profesor dr hafiz Halil Mehtić, član i vanredni profesor dr kurra hafiz Dževad Šošić, mentor i član Komisije.

Alija Rahman je rođen 10.10.1982., godine u Doboju, od oca Muhameda i majke Medine Rahman. Osnovno školovanje i mekteb je završio u rodnom selu Šije, općina Tešanj. Godine 1997. upisuje Gazi husrev-begovu medresu u Sarajevu a potom Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, teološki smjer. Kao student druge godine Fakulteta, pred Komisijom za hifz pri Rijasetu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uspješno polaže hifz Kur'ana Časnog i stiče zvanje Hafizul-Kur'an. Muhaffiz mu je bio rahmetli prof. dr. Fadil Fazlić. Diplomski rad na Fakukultetu islamskih nauka odbranio je na temu „ Stilistička obrada sure Al-Hudžurat“ pod mentorstvom prof. dr. Džemaludina Latića. Godine 2013. hfz. Alija upisuje magistarski studij na Fakultetu islamskih nauka pri Katedri za kiraet sa naslovom teze „Imam Aš-Šatibi i njegov doprinos izučavanju kiraetā“, a pod mentorstvom kurra hfz. prof. dr. Dževada Šošića.

Hfz. Alija Rahman je zbog zapaženih rezultata u nastavno-naučnom procesu Medrese, još kao učenik a poslije i kao student Fakulteta islamskih nauka bio angažiran kao honorarni imam pri MIZ-e Sarajevo, gdje stiče značajna iskustva u imamskim, hatibskim i muallimskim poslovima. Prema evidenciji MIZ-e Sarajevo, obavljao je dužnost honorarnog imama šest godina i to: u Ali-pašinoj, Hadžijskoj gdje je, u skladu s tradicijom ove džamije, noćne namaze klanjao hatmom, godinu dana je proveo u džematu Gorica, te potom nepune dvije godine kao imam i hatib Bakijske džamije u Sarajevu. Za vrijeme ovih angažmana, hatibske i muallimske dužnosti je obavljao prema potrebama i rasporedu MIZ-e Sarajevo. Godinu dana je proveo i kao imam i hatib Gazi husrev-begove džamije u Sarajevu a kao zamjena tadašnjem drugom imamu džamije hfz. mr. Mensur ef. Malkiću. Bio je aktivan učesnik i učač hafiskih mukabela u Sarajevu. Mukabele je učio u Begovoj, Carevoj, Čaršijskoj, Bakijskoj i Alipašinoj džamiji. Godine 2007.  prema preporuci Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zapošljava se na poslovima odgajatelja u školskom centru „Al-Validein“ Gazaz u Sarajevu. U džematu Šije – Gornje polje, MIZ-e Tešanj je obavljao dužnost imama, hatiba i muallima godinu dana 2008/2009., a krajem 2009. godine je postavljen za prvog imama, hatiba i muallima Kajserija džamije u Goraždu, MIZ-e Goražde te je na toj dužnosti proveo tri godine i dva mjeseca.  Od 2013., godine je zaposlen kao imam, hatib i muhaffiz džamije Kralj Fahd u Sarajevu gdje radi do danas.

Hfz Alija Rahman je učestvovao na brojnim takmičenjima u hifzu Kur'ana Časnog. Na takmičenjima organizovanim pod pokroviteljstvom Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dva puta je  učestvovao kao takmičar u kategoriji hifz 15 džuzeva i oba puta osvajao treće mjesto. Na prvom Balkanskom takmičenju u hifzu Kur'ana, koje je također organizovao Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, hfz. Alija je učestvovao kao takmičar u kategoriji cijelog Kur'ana osvojivši drugo mjesto. Kao predstavnik Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini učestvovao je  i na međunarodnim tamičenjima učenja Kur'ana u Hrvatskoj i Maleziji na kojima je u kategoriji tilaveta ostvario zapažene rezultate. Aktivan je učesnik na brojnim stručnim seminarima za hafize i hifz Kur'ana u organizaciji Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Godine 2016. bio je predstavnik Bosne i Hercegovine na stručnom seminaru za obuku kandidata u ocjenjivačkim komisijama za tamičenja u hifzu Kur'ana održanom u Mekki, koji završava sa visokim ocjenama i dobija certifikat od Ministarstva za vjerska pitanja Kraljevine Saudijske Arabije kao potvrdu o stečenim kompetencijama.

Hfz. Alija Rahman je u Islamskim informativnim novinama Preporod objavio nekoliko prevodilačkih radova, kao i prevodilačke radove iz oblasti kiraeta u časopisu Novi Horizonti. K tome, svoje hutbe je objavljivao u časopisu Muallim te u autorskom djelu O začudnosti govora Asmira ef. Salihovića u kojem je priređen značajan broj hutbi bosanskih hatiba. Bio je muhaffiz šestorici hafiza i trenutno nekoliko njih sprema za Komisiju. Učestovao je u projektu Bosanke mukabele u produkciji radija BIR-a, aktivan je učesnik i predavač na brojnim džematskim svečanostima u domovini i dijaspori, a održao je i  brojna predavanja na islamskim TV stanicama u našoj domovini.

Oženjen je hfz. Hatidžom Kapo i otac je petoro djece.