Select Page

Katedre

1. KATEDRA ZA KIRAET (UČENJE KUR'ANA) – Prof. dr. hfz. Dževad Šošić


2. KATEDRA ZA TEFSIR (TUMAČENJE KUR'ANA) – Prof. dr. Almir Fatić


3. KATEDRA ZA FILOLOGIJU KUR'ANA – Prof. dr. Amira Trnka – Uzunović


4. KATEDRA ZA HADIS (POSLANIČKU TRADICIJU) – Doc. dr. hfz. Kenan Musić


5. KATEDRA ZA AKAID (ISLAMSKU DOGMATIKU), TESAVVUF I UPOREDNE RELIGIJE – Doc. dr. dr. Orhan Jašić


6. KATEDRA ZA FIKH (ŠERIJATSKO PRAVO) – Doc. dr. Senad Ćeman


7. KATEDRA ZA ISLAMSKU FILOZOFIJU – Doc. dr. Samedin Kadić


8. KATEDRA ZA ISLAMSKU CIVILIZACIJU – Prof. dr. Asim Zubčević


9. KATEDRA ZA RELIGIJSKU PEDAGOGIJU I RELIGIJSKU PSIHOLOGIJU – Prof. dr. Dina Sijamhodžić – Nadarević


© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044