Select Page

Katedre

1. KATEDRA ZA KIRAET (UČENJE KUR'ANA) – Prof. Dr. hfz. Dževad Šošić


2. KATEDRA ZA TEFSIR (TUMAČENJE KUR'ANA) – Prof. dr. Almir Fatić


3. KATEDRA ZA FILOLOGIJU KUR'ANA – Prof. dr. Amrudin Hajrić


4. KATEDRA ZA HADIS (POSLANIČKU TRADICIJU) – Prof. dr. Zuhdija Hasanović


5. KATEDRA ZA AKAID (ISLAMSKU DOGMATIKU), TESAVVUF I UPOREDNE RELIGIJE – Prof. dr. Samir Beglerović


6. KATEDRA ZA FIKH (ŠERIJATSKO PRAVO) – Doc. dr. Nedim Begović


7. KATEDRA ZA ISLAMSKU FILOZOFIJU – Prof. dr. Orhan Bajrektarević


8. KATEDRA ZA ISLAMSKU CIVILIZACIJU – Prof. dr. Ahmet Alibašić


9. KATEDRA ZA RELIGIJSKU PEDAGOGIJU I RELIGIJSKU PSIHOLOGIJU – Prof. dr. Aid Smajić


© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044