Select Page

Katedre

1. KATEDRA ZA KIRAET (UČENJE KUR'ANA)

Rukovodilac katedre: Prof. dr. Dževad Šošić
Članovi katedre: Doc. dr. Abdul-Aziz Drkić


2. KATEDRA ZA TEFSIR (TUMAČENJE KUR'ANA)

Rukovodilac katedre: Prof. dr. Almir Fatić
Članovi katedre: Prof. dr. Džemal Latić
Mr. Muhamed Fazlović, viši asistent


3. KATEDRA ZA FILOLOGIJU KUR'ANA

Rukovodilac katedre: Prof. dr. Amira Trnka-Uzunović
Članovi katedre: Prof. dr. Amrudin Hajrić
Prof. dr. Zehra Alispahić
Prof. dr. Amina Arnautović
Mr. Vedad Hurić, viši asistent


4. KATEDRA ZA HADIS (POSLANIČKU TRADICIJU)

Rukovodilac katedre: Prof. dr. Zuhdija Hasanović
Članovi katedre: Prof. dr. Kenan Musić
Doc. dr. Fadilj Maljoki


5. KATEDRA ZA AKAID (ISLAMSKU DOGMATIKU), TESAVVUF I UPOREDNE RELIGIJE

Rukovodilac katedre: Prof. dr. Orhan Jašić
Članovi katedre: Prof. dr. Adnan Silajdžić
Prof. dr. Nedžad Grabus
Mr. Davud Efendić, asistent


6. KATEDRA ZA FIKH (ŠERIJATSKO PRAVO)

Rukovodilac katedre: Doc. dr. Senad Ćeman
Članovi katedre: Prof. dr. Mustafa Hasani
Prof. dr. Nedim Begović
hfz. Mubina Solo, asistent


7. KATEDRA ZA ISLAMSKU FILOZOFIJU

Rukovodilac katedre: Doc. dr. Samedin Kadić
Članovi katedre: Umihana Šošić, asistent


8. KATEDRA ZA ISLAMSKU CIVILIZACIJU

Rukovodilac katedre: Prof. dr. Asim Zubčević
Članovi katedre: Prof. dr. Ahmet Alibašić
Mr. Azra Kulenović, viši asistent


9. KATEDRA ZA RELIGIJSKU PEDAGOGIJU I RELIGIJSKU PSIHOLOGIJU

Rukovodilac katedre: Prof. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević
Članovi katedre: Prof. dr. Aid Smajić
Mr. Ahmed Čolić, viši asistent
Mr. Mirzeta Brkić, viši asistent


10. CENTAR ZA KURAN I SUNNET

Rukovodilac Centra Doc. dr. Abdul-Aziz Drkić

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044