Master’s in Islamic Studies ‘Islam in Europe’

Fakultet islamskih nauka
Univerziteta u Sarajevu

First Summer School – Interreligious Studies and Peacebuilding

Promocija knjige Uloga vakufa u razvoju Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Early Stage Researcher position in the Marie Skłodowska-Curie Action / Innovative Training Network: MIDA “Mediating Islam in the Digital Age”

Prvi ciklus

Drugi ciklus

Treći ciklus

Vijesti i događaji

Konačna rang lista primljenih kandidata i upis

Lista te informacije u vezi s upisom u prilogu. Odluka NNV-a KONAČNE RANG LISTE FIN-KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA 2019-2020 Dokumenti potrebni za upis za 2019-20

Na FIN-u boravio Ryan Atkins, lektor za engleski jezik

Tokom akademske 2018/2019. godine kao rezultat višegodišnje uspješne suradnje FIN-a s Ambasadom SAD-a u BiH, na fakultetu je, u okviru Fulbright programa, boravio Ryan Atkins iz Kalifornije (California, US). Ryan Atkins je stekao bogato iskustvo u nastavi, predavajući...

Vijesti i događaji

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044

“Server na kojem se nalazi web FiN-a je bio meta hackerskog napada. Radimo na vracanju svih sadrzaja u prvobitno stanje. Molimo za razumjevanje.”

“Server na kojem se nalazi web FiN-a je bio meta hackerskog napada. Radimo na vracanju svih sadrzaja u prvobitno stanje. Molimo za razumjevanje.”