Promocija UNSA u srednjim školama

Master’s in Islamic Studies ‘Islam in Europe’

Fakultet islamskih nauka
Univerziteta u Sarajevu

Međunarodni simpozij – Naučna misao imama Maturidija

Promocija knjige Uloga vakufa u razvoju Fakulteta islamskih nauka u Šerićima

Tradicionalna Večer Kur'ana

Prvi ciklus

Drugi ciklus

Treći ciklus

Vijesti i događaji

Prijava za ispite NPP 2003

Studenti koji studiraju po predbolonjskom sistemu (NPP 2003) trebaju najkasnije do utorka, 31.03.2020., do 12 sati, na adresu studentska@fin.unsa.ba, prijaviti koje ispite žele polagati kako bi se moglo organizirati eventualno online polaganje.   Studentska...

Odbranjen magistarski rad Ammara Bašića

Dana 18.03.2020. godine, na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu održana  je javna odbrana magistarskog rada kandidata Ammara Bašića pod naslovom “Sadržajni i strukturalni aspekti hutbi Poslanika, s.a.v.s.'' Kandidat je branio rad pred Komisijom u...

Odbranjen magistarski rad Ejuba Jašića

Dana 17.03.2020. godine, na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu održana  je javna odbrana magistarskog rada kandidata Ejuba Jašića pod naslovom ''Prevođenje ajeta u djelima Mehmeda Handžića''. Kandidat je branio rad pred Komisijom u sastavu: dr Enes...

Vijesti i događaji

Odbranjen magistarski rad Ammara Bašića

Dana 18.03.2020. godine, na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu održana  je javna odbrana magistarskog rada kandidata Ammara Bašića pod naslovom “Sadržajni i strukturalni aspekti hutbi Poslanika, s.a.v.s.'' Kandidat je branio rad pred Komisijom u...

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044

“Server na kojem se nalazi web FiN-a je bio meta hackerskog napada. Radimo na vracanju svih sadrzaja u prvobitno stanje. Molimo za razumjevanje.”

“Server na kojem se nalazi web FiN-a je bio meta hackerskog napada. Radimo na vracanju svih sadrzaja u prvobitno stanje. Molimo za razumjevanje.”