Select Page

Rad Vijeća FIN-a

Zaključci i odluke - 2024.

Januar 2024.

1. redovna sjednica, 10. 1. 2024.

Februar 2024.

2. redovna sjednica, 7. 2. 2024.

Mart 2024.

1. vanredna sjednica, 21. 3. 2024.

April 2024.

2. vanredna sjednica, 22. 4. 2024.

3. vanredna sjednica (zaključci), 29. 4. 2024.

Maj 2024.

Jun 2024.

Jul 2024.

Avgust 2024.

Septembar 2024.

Oktobar 2024.

Novembar 2024.

Decembar 2024.

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044