Select Page

erasmus

Šta je Erasmus+ i šta nudi?

Erasmus+ je obrazovni program Evropske unije i nudi mogućnost za obrazovanje, trening, mlade i sport koji prelaze granice zemalja Evropske unije. Erasmus+ nudi širok spektar prilika za profesionalno usavršavanje, izgradnju kapaciteta, implementaciju projekata, te stvaranje mreža saradnje između visokoobrazovnih institucija zemalja članica Evropske unije i ostalih zemalja svijeta. Svakako je najpopularniji zbog mogućnosti za studente, nastavno i nenastavno osoblje da studiraju ili obave praksu u inostranstvu, drže predavanja, profesionalno usavršavaju u inostranstvu. Detaljnije…

Da li Bosna i Hercegovina učestvuje u Erasmus+ programu?

Da, iako je svoje početne aktivnosti imala još od 2007. godine kroz Erasmus Mundus Action 2, naša zemlja (i naše visokoobazovne institucije) učestvuje u Erasmus+ programu od 2014. godine kao zemlja „partner“ i ulazi u saradnju sa „programskim“ zemljama.

Koje su to programske zemlje?

Programske zemlje su Erasmus destinacije u koje studenti i osoblje našeg
univerziteta mogu ići na razmjenu. Radi se o sljedećim zemljama: Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Kipar, Latvija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska i Turska. Sve ostale zemlje koje nisu navedene nisu dostupne za međunarodnu mobilnost.

Šta je to razmjena ili međunarodna mobilnost?

Međunarodna mobilnost podrazumijeva boravak studenata, nastavno/naučnog/umjetničkog ili nenastavnog osoblja sa Univerziteta u Sarajevu na inostranoj instituciji u svrhu obrazovnog i profesionalnog usavršavanja. Na ovaj način, razvija se dobra saradnja između zemalja koje promovišu mobilnost u obrazovnom polju te promoviše kulturna razmjena između studenata i osoblja svih nacija. Najčešće kroz posebno organizovan program mobilnosti (Erasmus+, CEEPUS) ili preko konkursa koje objavljuju različite međunarodne, nacionalne ili privatne institucije, nude se studentima mnoge mogućnosti da steknu dragocjeno obrazovno iskustvo izvan mjesta studiranja, dok osoblju iz akademske zajednice nudi mogućnost profesionalnog usavršavanja i sticanja međunarodnog iskustva na partnerskim institucijama. Kod posebno struktuiranih programa (kao što je Erasmus+) svaki student ima priliku da ode u inostranstvo na 12 meseci tokom dodiplomskog (bachelor) studija i 12 meseci tokom postdiplomskog (master) studija, kao i narednih 12 meseci tokom doktorskih studija, za Erasmus+ boravak u inostranstvu. Međutim, ne mora se to iskoristiti odjednom, možete na primjer kombinovati po 1 semestar na različitim institucijama. Za Erasmus boravak morate biti upisani student na Univerzitetu u Sarajevu. Drugi uslov je da ste već završili minimalno 30 ECTS na svom matičnom univerzitetu do trenutka prijave. U zavisnosti od zemlje koju odaberete, može biti potreban i dokaz o poznavanju jezika. Pored studenata, svako zaposleno osoblje na Univerzitetu u Sarajevu ima priliku da ode u inostranstvo na kraći period (najčešće pet do deset radnih dana) u toku jedne akademske godine u svrhu organizovanja i održavanja predavanja (nastavno/naučno osoblje) odnosno profesionalnog usavršavanja i obuke (nenastavno osoblje).

Kako dolazi do međunarodne mobilnosti?

Uslov za međunarodnu mobilnost je postojanje potpisanog sporazuma između UNSA i inostrane partnerske institucije iz navedenih zemalja (iznad). Potpisivanju sporazuma prethodi zajednička prijava prema Evropskoj Komisiji koju pripremaju UNSA i inostrana institucija skoro godinu dana prije nastojeći da opravdaju uspostavljanje saradnje i buduće međunarodne mobilnosti. Evropska Komisija razmatra poslanu prijavu i, u slučaju pozitivne ocjene, odobrava budžet za finansiranje mobilnosti, nakon čega slijedi potpisivanje sporazuma.

O kakvoj se finansijskog podršci radi?

Student ili osoblje UNSA koji se prijave i dobiju mobilnost, dobijaju i finansijku podršku koja se sastoji od mjesečne stipendije za studente i dnevnica za osoblje, te putnih troškova za oboje. Detaljnije…

Kako mogu učestvovati u Erasmus+ programu?

Ako ste student upisan u jedan od studijskih ciklusa (prvi, integrisani, drugi i treći) ili osoblje u radnom odnosu (u punom radnom vremenu) na UNSA, imate mogućnost da se prijavite na otvorene konkurse koje objavljuje Služba za međunarodnu saradnju našeg univerziteta na oficijelnim web i društvenim stranicama. U konkursima su sadržane informacije o inostranoj instituciji i upute kako se prijaviti.

Ko se može prijaviti?

Na konkurse se mogu prijaviti studenti i osoblje UNSA. Detaljnije o statusu možete provjeriti na https://www.unsa.ba/istrazivanje-i saradnja/medunarodna- saradnja/mobilnost-studenata-i-osoblja.