Select Page

Riječ dekana

Duboko zahvalan Uzvišenom Bogu i sjećajući se Božijeg poslanika Muhammeda, s.a.v.s.,
najljepšim pozdravima i blagoslovima želim Vam iskrenu dobrodošlicu na stranice Fakulteta
islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.
Fakultet islamskih nauka je danas jedan od četiri fakulteta koji djeluju u okviru Islamske
zajednice u Bosni i Hercegovini te uz Katolički bogoslovni fakultet jedina teološka
visokoobrazovna ustanova u akademskoj zajednici Univerziteta u Sarajevu u kojoj djeluje
ukupno dvadeset i dva fakulteta, tri akademije i pet instituta.

Iako po broju zaposlenika, nastavnog osoblja i studenata spada među manje fakultete
Univerziteta u Sarajevu svojim ukupnim djelovanjem i utjecajem kojeg ostvaruje na različitim
poljima nastavno-naučnog, istraživačkog i ukupnog društvenog djelovanja posljednjih je
godina prepoznatljiv ne samo na prostorima Balkana, nego i cijele Evrope.

Pod imenom Islamski teološki fakultet počeo je s radom 1977. godine, ali povijest visokog
islamskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini traje stoljećima od Gazi Husrev-begove medrese,
preko Šerijatske sudačke škole, Alijje – višeg stepena Gazi Husrev-begove medrese i Više
islamske šerijatsko-teološke škole, do Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu koji nastavljajući
tradiciju nastoji očuvati intelektualno i kulturno naslijeđe i nacionalni i vjerski identitet
bosanskohercegovačkih muslimana, odnosno odgajati i obrazovati buduće generacije u čvrstoj
vjeri u Allaha, dž.š., i poštivanju univerzalnih vrijednosti, a posebno u otvorenosti i
razumijevanju drugog i drugačijeg.

Rukovodstvo Islamske zajednice i ugledni muslimanski intelektualci, osvjedočeni vizionari, kroz plan i program studija nastojali su osigurati nepristrano i naučno objektivno izučavanje islama u perspektivi savremenog mišljenja i nauke te opskrbiti studente vjerodostojnim znanjima kojima će se potvrđivati vjernost temeljnim vrelima islamskog vjerovanja sadržanih
u Kur'anu i sunnetu. Time su ispisivali povijest savremenog islamskog obrazovanja i povijest će ih, ako Bog da, po tome pamtiti! Ispunjavajućisvoju misiju i preživljavajući genocid, urbicid i sva zločinačka nastojanja zatiranja svega što je islamsko, kao i 1425 dana opsade Sarajeva, danas Fakultet s trocikličnim studijem, četrdeset i osam uposlenih, preko hiljadu alumnista i sadašnjih 600 studenata, Studentskim domom, Centrom za Kur'an i sunnet i preko 25.000 bibliotečkih jedinica te referentnim djelima i respektabilnim društvenim utjecajem svojih nastavnika, snažno doprinosi savremenoj interpretaciji islamske misli. Po svojoj viziji i misiji djelovanja Fakultet predstavlja simbol susretanja i međusobnih prožimanja kultura dvaju svjetova, evropskog i islamskog. Stoga se na njemu teži proučavanju znanja koja su ugrađena u islamsku, ali i zapadnu kulturu i civilizaciju, u humanističke i društvene znanosti, što je u funkciji međusobnog razumijevanja, građenja kulture uvažavanja drugog i drukčijeg, kulture dijaloga među narodima, njihovim religijama i različitim svjetovima kultura.

Ulaskom u sastav Univerziteta u Sarajevu 29. 9. 2004. godine (kao pridružena članica, a 2013., kao punopravna), Fakultet je stekao mogućnost institucionalno snažnijeg i neposrednijeg djelovanja na društvene, kulturne i naučno-obrazovne procese, odnosno stekao je mogućnost neposrednijega učešća u artikuliranju nove vizije bosanskohercegovačkoga društvenog razvoja. Petnaest godina poslije Fakultet islamskih nauka u Sarajevu je jedna od najznačajnijih ustanova visokog islamskog obrazovanja, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Evropi. On svojom misijom djelovanja jasno pokazuje da islamske nauke imaju svoje mjesto u savremenom akademskom svijetu.

O prestižnosti Fakulteta danas dovoljno govori uspostavljena naučno-istraživačka saradnja s brojnim univerzitetima u svijetu, posebno s centrima za islamsku teologiju u Njemačkoj, angažman akademskog osoblja u domovini i inozemstvu te posebno stručne kompetencije i duhovne i moralne vrline svršenika i svršenica Fakulteta koji kao imami, hatibi, muallimi i muallime, nastavnici i nastavnice, profesori i profesorice vjeronauke, profesori i profesorice temeljnih islamskih nauka u medresama i na fakultetima te u drugim odgojno-obrazovnim, kulturnim, socijalnim i humanitarnim ustanovama u Bosni i Hercegovini i izvan nje postižu zavidne rezultate.

Budući da nastojimo u akademskom smislu biti most između Istoka i Zapada izražavamo iskrenu dobrodošlicu svim tragaocima za znanjem, mudrošću i duhovnošću, posebno mladim istraživačima koji se interesiraju za islamsko mišljenje u Bosni i Hercegovini. S tim ciljem svake godine organiziramo ljetne škole, različite naučne skupove i druge edukativne programe koji okupljaju zainteresirane iz cijelog svijeta. I ovom prilikom želim iskazati svoju iskrenu zahvalnost svima koji su dali i(li) daju svoj doprinos razvoju Fakulteta islamskih nauka: ranijim dekanima, akademskom, stručnom, administrativnom i tehničkom osoblju, ali i svim alumnistima Fakulteta koji su najbolji reprezenti kvaliteta naših nastavnih planova i programa i ukupnog rada Fakulteta.

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044