Select Page

ZBORNIK RADOVA

Od 1982. godine Fakultet islamskih nauka (ranije Islamski teološki fakultet) objavljuje svoj godišnjak pod naslovom Zbornik radova koji predstavlja nastojanje da se islam sagledava pluriperspektivno, osvjetljavajući kroz radove svojih nastavnika i nastavnica, saradnika i saradnica, teme i pitanja koja se smatraju bitnim za vrijeme u kojem živimo.

Istovremeno autori nastoje kroz svoje originalne, stručne i dr. radove pružiti odgovore na savremene izazove na koje nailazi savremeni musliman i muslimanka ili bar smjernice koje će ih voditi ka izgradnji kvalitetnog života, utemeljenog na izvorima islama Kur'anu i sunnetu.

Kroz sve ove godine autori tekstova u Zborniku radova nastoje pisati o onome što je najaktualnije i najživotnije i nadamo se da će u narednom periodu, s Božijom pomoći i podrškom svih relevantnih faktora, biti nezaobilazan izvor za sve one koji se bave bosanskohercegovačkom recepcijom islama općenito, a posebno islamskim naukama.

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044