Select Page

Obavještenje o odbrani završnog rada Alme Memić

OBAVJEŠTENJE Alma Memić branit će  završni rad pod naslovom: ”POJAM LIČNOSTI U DJELIMA EBU HAMID el-GAZALIJA” ” u ponedjeljak 09.11.2020. godine u 10 sati na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Odbrana je javna i  istoj  će...