Select Page

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja

SARADNIK u zvanju VIŠI ASISTENT za oblast Filologija Kur'ana/Kuranski i hadiski arapski jezik, – 1 izvršilac, puno radno vrijeme Tekst konkursa u prilogu: Konkurs saradnik viši asistent Filologija Kur'ana Prijava na konkurs

Konkurs za upis studenata na DRUGI CIKLUS studija

ODLUKA O KRITERIJIMA za upis u II ciklus studija_2023-24 https://www.unsa.ba/konkursi/konkurs-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-prvog-ciklusa-studija-i-prvu-godinu-integriranog-0 Uz prijavu na Konkurs potrebno je priložiti sljedeće dokumente: Diploma/Uvjerenje o...