Select Page

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu 2015 – 2020

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu nastavljajući višestoljetnu tradiciju visokoškolskog islamskog obrazovanja na balkanskim prostorima, kao najstarija naučno-obrazovna ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i punopravni član Univerziteta u...