Select Page

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu nastavljajući višestoljetnu tradiciju visokoškolskog islamskog obrazovanja na balkanskim prostorima, kao najstarija naučno-obrazovna ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i punopravni član Univerziteta u Sarajevu, nastoji ispuniti svoju misiju obrazovanja dobrog čovjeka koji će kao kompetentan imam, vjeroučitelj i vjeroučiteljica, muderis i muderisa, teolog i teologinja dalje obrazovati mlade ljude snažnog moralnog integriteta, širokih vidika, koji će biti vjerni tradiciji i svjesni vremena i prostora u kojem žive i potrebe da budu maksimalno intelektualno i radno angažirani na putu dobra kako bi stanje u kojem se nalaze mijenjali nabolje.

S tim ciljem, uvažavajući potrebe i zahtjeve Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, šire društvene zajednice, kao i evropskog konteksta i potrebe da se muslimani što kvalitetnije integriraju u evropska društva, Fakultet je i u proteklim godinama razvijao nove i revidirao postojeće studijske programe, organizirao naučne skupove, lokalnog i međunarodnog karaktera, pokretao naučnoistraživačke programe razvijajući istovremeno infrastrukturne projekte koji omogućavaju naše nesmetano akademsko razvijanje i napredak i sve snažniju prepoznatljivost u jedinstvenom evropskom akademskom prostoru.

Ova publikacija nastoji predstaviti najznačajnije aktivnosti koje su zaposlenici Fakulteta, posebno nastavnici i saradnici, studenti i svi oni koji blisko sarađuju sa Fakultetom vršili u posljednjih pet godina, od januara 2015. do kraja augusta 2020. godine i prezentiramo je javnosti u povodu dana utemeljenja Fakulteta islamskih nauka, 29. septembra 1977. godine na 43. godišnjicu rada i postojanja Fakulteta.