Select Page

Pandemija koronavirusa (COVID-19) pokrenula je jedinstvena pitanja na razmeđu religije, prava i države, ali i na razini unutarreligijskog normiranja i religijskih prava. Neka od tih pitanja tematiziraju se u novom broju Časpisa za pravo, religiju i državu (Journal of Law, Religion and State) čiji su prilozi već dostupni online na:

brill.com/abstract/journals/jlrs/aop/issue.xml.

 

Među publiciranim prilozima je članak „Restrictions on Religions due to the COVID-19 Pandemic: Responses of Religious Communities in Bosnia and Herzegovina“ čiji je autor dr. Nedim Begović, vanredni profesor na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Rad istražuje ograničenja koja su nedavno postavljena religijama u Bosni i Hercegovini u smislu vjerskih okupljanja i obavljanja vjerskih obreda uslijed pandemije COVID-19, kao i percepcije i odgovore četiri tradicionalne vjerske zajednice – Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Srpske pravoslavne crkve, Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini i Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine – na data ograničenja. U radu se analiziraju državni i entitetski propisi, smjernice i aktivnosti vjerskih zajednica tokom pandemije te članci u medijima koji tretiraju pitanja odnosa religije i COVID-19 na domaćem i regionalnom planu, kako bi se utvrdilo u kojoj mjeri su bosanskohercegovački vjerski lideri i institucije uspjeli prevesti državne zdravstvene preporuke u teološki diskurs koji je u stanju mobilizirati religijsku svijest pripadnika vjerskih zajednica i oblikovati njihov stav prema pandemiji.

 

Inače, Journal of Law, Religion and State predstavlja međunarodni forum za proučavanje interakcija između prava i religije, te religije i države. Te interakcije istražuju se iz zakonske i ustavne, ali i unutrašnje religijske perspektive. Časopis, čiji je izdavač Brill, indeksiran je u međunarodnoj bibliografskoj bazi SCOPUS, a prema bibliometrijskim pokazateljima SCImago Journal & Country Rank, u periodu od 2014. do 2018. godine rangiran je u kvartale Q2 i Q1.