Select Page

Prijava za ispite NPP 2003

Studenti koji studiraju po predbolonjskom sistemu (NPP 2003) trebaju najkasnije do utorka, 31.03.2020., do 12 sati, na adresu studentska@fin.unsa.ba, prijaviti koje ispite žele polagati kako bi se moglo organizirati eventualno online polaganje.   Studentska...