Select Page

Vizuelni prikaz poruka koje je pripremio Etički savjet Univerziteta u Sarajevu u prilogu.