Select Page

Obavještenje: Ljetne škole Univerziteta u Ljubljani

U ovoj akademskoj godini, fakulteti i akademije Univerziteta u Ljubljani nude više od 40 ljetnih kurseva u raznim disciplinama: od ekonomije i poslovnih nauka, prava do socijalnog rada i tehničkih nauka. Detaljnije informacije o ljetnim kursevima dostupne su na web...

Ljetna škola u islamskim naukama u Istanbulu i Bursi 2024

Uvaženi studenti i studentice, U saradnji s Fondacijom Hajrat, i ove godine planirana je organizacija Ljetne škole u islamskim naukama na arapskom jeziku u Istanbulu (za 10 studenata u trajanju od 30 dana u periodu 1-30 septembar) i Bursi (za 10 studentica u trajanju...