Select Page

 

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je jučer, 25. oktobra 2018. godine, uspješno odbranjen magistarski rad kandidata hfz. Armina Harbaša pod naslovom ”Teorija džahilijjeta Sayyida Qutba”.  Rad je odbranjen pred Komisijom u sastavu: prof. dr Džemal Latić, predsjednik Komisije, prof. dr  Enes Karić, član Komisije i prof. dr Almir Fatić, mentor i član Komisije.

Hafiz Armin Harbaš, rođen je u Bijeljini 22. septembra 1992. godine. Osnovno obrazovanje završio je u Hadžićima, a srednje u Sarajevu, gdje je pohađao Gazi Husrev-begovu medresu. Hifz časnog Kur'ana položio je 2015. godine u mjesecu februaru pred komisijom za hifz Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, završio je dodiplomski studij na teološkom smjeru 2016. godine te upisao master studij.

Radio je kao mujezin u Hadžićima u centralnoj džamiji gdje je proveo pet ramazana kao pomoćnik imama. Danas radi kao imam, hatib i muallim u džematu Vrelo Bosne Plandište. Hafiz Armin Harbaš je oženjen i otac je dvoje djece.