Select Page

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je 18. oktobra 2018. godine odbranjena doktorska disertadija kandidatkinje mr. Remzije Hurić-Bećirović pod naslovom „ Uloga i značaj ženskog odjeljenja Gazi Husrev-begove medrese u obrazovanju žena.“
Kandidatkinja je odbranila disertaciju pred Komisijom u sastavu: vanredni profesor dr. Ahmet Alibašić, predsjednik Komisije, vanredni profesor dr. Haris Cerić, član Komisije, doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević, član Komisije, doc. dr. Asim Zubčević, član Komisije te vanredni profesor dr. Adnan Jahić, mentor i član Komisije.
Mr. Remzija Hurić-Bećirović je rođena 1977. u Vlasenici. Godine 1992. završila je osnovnu školu u Vlasenici, a 1996. godine Srednju upravno-birotehničku školu u Tuzli. Iste godine upisala je Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, na kojem je diplomirala 2001. godine. Godine 2011. na istom fakultetu završila je postdiplomski studij i odbranila, pod mentorstvom prof. dr. Ismeta Bušatlića, magistarski rad pod nazivom Školovanje muslimanki u Bosni i Hercegovini pod austrougarskom vlašću, čime je proglašena magistrom islamskih nauka iz oblasti religijske pedagogije.
Mr. Hurić-Bećirović je u razdoblju od 2000. do 2005. godine radila kao odgajateljica u Dječijem domu „Al-Waliden“ u Sarajevu. Tokom 2002-2003. godine radila je kao predavačica u školi islama u Ženskom edukacionom centru „Nahla“ u Sarajevu. U razdoblju od 2005. do 2012. godine radila je na poslovima nastavnice islamske vjeronauke u Osnovnoj školi „El-Walidein-Gazzaz“ u Sarajevu, nakon koje do 2016. godine radi u više osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo. Stalno je zaposlena u JU „Prva bošnjačka gimnazija“ u Sarajevu.

Mr. Hurić-Bećirović prisustvovala je većem broju stručnih seminara i stručnih aktiva vjeroučitelja u organizaciji Prosvjetno-pedagoškog zavoda u Sarajevu i Muftijstva Sarajevskog. Učestovavala je na seminarima u organizaciji TPO (Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija) u Sarajevo, KJU „Porodično savjetovalište“ Sarajevo, Fondacije lokalne demokratije u Sarajevu, Vlade Kantona Sarajevo, Zelenog polumjeseca BiH, USAID od američkog naroda, Step by Step i Fonda otvoreno društvo BiH, DUGA (Društvo ujedinjenih građanskih akcija) i dr.

U oktobru 2006. godine položila je stručni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad. U periodu 2010-2014. godine bila je mentorica za šest pripravnika, profesora teologije i religijske pedagogije. Od 2006. do 2010. godine bila je mentorica za devet studentica Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici tokom njihove studentske prakse. Školske 2015/2016. godine mr. Hurić-Bećirović je stekla stručno napredovanje, zvanje nastavnik savjetnik, tokom višegodišnjeg odgojno-obrazovnog rada. Uspješno je završila program certifikacije nastavnika za osnovnu školu i stekla stručne kompetencije za izvođenje nastavnog predmeta i vannastavnih programa predmeta Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava, u organizaciji Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS.

U julu 2007. godine obavila je umru s maturantima i maturanticama OŠ „Al Walidein – Gazzaz“, u okviru praktične nastave i ekskurzije.
Mr. Remzija Hurić-Bećirović ima sedam objavljenih radova u sljedećim časopisima: Naša školaČasopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanjaNovi muallim, JoLIE: Journal of Linguistic and Intercultural Education te Anali Gazi Husrev-begove biblioteke.