Select Page
U okviru Erasmus+ programa prodekan za međunarodnu saradnju FIN-a prof. dr. Aid Smajić tokom jula 2023. posjetio je Odjel za islamsko-religijske studije na Univerzitetu Friedrich- Alexander u Erlangenu. Pored susreta s nastavnim osobljem Odjela i predstavnicima službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Erlangenu, prof. Smajić imao je priliku susresti se i sa studentima FIN-a koji svoj jednosemestralni Erasmus program provode na ovom partnerskom univerzitetu.