Select Page

 

U periodu od 17. do 21. augusta 2023. god., u okviru Erasmus programa na Centru za islamsku teologiju Univerziteta u Tibingenu, boravio je prof. dr. Ahmet Alibašić. Tom prilikom, dr. Alibašić je održao predavanje o dobroj vladavini u islamskoj tradiciji i radionicu o obrazovanju imama i vjeroučitelja u Bosni i Hercegovini. Pored toga, održao je niz susreta sa kolegama na temu organizacije i vođenja islamskih teoloških studija na javnim univerzitetima. Između ostalg, susreo se sa: prof. emeritusom Stefanom Schreinerom, direktorom Centra prof. Erdalom Toprakyaranom, novoizabranom direktoricom prof. Lejlom Demiri, dr. Mujadadom Zamanom i dr. Besnikom Sinanijem. Bila je ovo jedna u nizu uzajamnih posjeta između ove dvije institucije koje sarađuje od osnivanja Centra za islamsku teologiju.