Select Page

 

Dekan Fakulteta islamskih nauka, prof. dr. Mustafa Hasani, u prisustvu saradnika prof. dr. Aida Smajića, prodekana za međunarodnu saradnju, prof. dr. Ahmeta Alibašića, prodekana za nastavu, prof. dr. Zehre Alispahić, prodekana za naučnoistraživački rad, prof. dr. Amire Trnka-Uzunović, rukovodioca Katedre za filologiju Kur'ana i mr. Vedada Hurića, asistenta na Katedri za filologiju Kur'ana, danas je upriličio prijem za studente učesnike “Ljetne škole arapskog jezika u Istanbulu” koji su tokom mjeseca septembra, u organizaciji Fondacije Hajrat iz Turske, boravili u Istanbulu, te članove debatnog tima koji su učestvovali na Evropskom online debatnom takmičenju na arapskom jeziku, koje je održano od 28. oktobra do 1. novembra i čiji su organizatori bili debatni klubovi iz Austrije, Njemačke, Turske, Velike Britanije, uz predstavnike ostalih evropskih zemalja i podršku Katar Debate. Riječi dobrodošlice i čestitku studentima u prvom redu je uputio dekan Fakulteta islamskih nauka.

U okviru Ljetne škole arapskog jezika, u Istanbulu je ove godine boravilo deset studenata Fakulteta islamskih nauka. O iskustvu boravka u Turskoj, u ime studenata je govorio hfz. Hamdo Solo, koji je ovom prilikom istakao da se radi o jednom izuzetno korisnom boravku za studente sa kojega svi nose samo pozitivna iskustva, te je izrazio nadu da će ovakvi studijski boravci biti realizovani i u predstojećem periodu.

U ime debatanata, prisutnima se obratio Anes Jugović, koji je istakao da su iskustva debatanata i njihov zapažen uspjeh prvenstveno rezultat zajedničkih zalaganja kako studenta, tako i njihovih mentora – profesora, ali i njihovog ličnog, praktičnog iskustva sa učešća na svjetskom debatnom takmičenju koje organizuje Katar Debata.

Na samom kraju susreta, dekan Hasani je naglasio da će Fakultet islamskih nauka i u predstojećem periodu podržavati ove aktivnost, koje zasigurno promovišu vrijednosti i potencijale našeg fakulteta, Islamske zajednice u BiH i naše domovine – Bosne i Hercegovine.