Select Page

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je 20. februara 2020. godine odbranjen magistarski rad kandidata Ilhama Puce pod naslovom „Analiza problema mladih i načina njihovog rješavanja kroz Sunnet“.

Kandidat je odbranio rad pred Komisijom u sastavu: vanredni profesor dr. Aid Smajić, predsjednik Komisije, docent dr. Kenan Musić, član Komisije, te redovni profesor dr. Zuhdija Hasanović, mentor i član Komisije.

Ilham Puce (sin Šehide i Ibre) rođen je u Mostaru 1985. godine. Karađoz-begovu medresu u Mostaru završio je 2004. godine kao učenik generacije. Na Odsjeku za hadis i hadiske nauke Univerziteta al-Azhar diplomirao je 2009. godine, a 2016. i na Odsjeku za engleski jezik i književnost Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Postdiplomski studij Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu po starom, predbolonjskom režimu uspješno je pohađao i okončao u periodu 2012-2014godina.

Od povratka u domovinu sa studija na Azharu 2009. do danas obnašao je različite dužnosti, uključujući imama, hatiba i muallim u Karađoz-begovoj džamiji u Mostaru (2010-2013.), nastavnika islamske vjeronauke u OŠ. Donja Drežnica u Mostaru (2010-2011.), pomoćnika glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Mostar (2013-2014.), savjetnika za vjerska pitanja muftije mostarskog (2014-2015.), rukovodilac Službe za vjerske poslove Muftijstva mostarskog, v.d. glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Trebinje (2015-2017.). Pored toga, bio je član Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Mostar (2010-2014.), član Odbora za međureligijsku saradnju Trebinje (2015-2017.) te član Glavne izborne komisije Rijaseta Islamske zajednice u BiH u mandatnom periodu 2018-2022. Trenutno obnaša dužnost rukovodioca Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva mostarskog.

U proteklom periodu pohađao je i usavršavao se kroz značajan broj edukativnih seminara, učestvovao u uredništvu nekoliko publikacija, uključujući „Godišnjak“ Muftijstva mostarskog i Zbornika radova „Dani mevluda i zikra“ za 2015, 2016, 2017 i 2018. godinu, te objavio značajan broj samostalnih autorskih radova, od kojih izdvajamo:

  1. Mostarski “zvonik mira“, objavljeno u: Preporod, 3/1061, 1. februar 2016., str. 14.
  2. Sinan-pašina džamija u Mostaru – historijat i njena obnova nakon rušenja 1949. godine, objavljeno u Glasniku Rijaseta IZ-e u BiH, broj 7-8, juli-august 2015. str. 763-770.
  3. Islamski stav o plastičnim operacijama i uljepšavanju, objavljeno u Glasniku Rijaseta IZ-e u BiH, broj 1-2, januar-februar 2015. str. 85-92.
  4. Obrazovanje mladih generacija, objavljeno u: Asmir Salihović, O začudnosti govora 4, Bookline, Sarajevo, 2011. str. 153-158.

Aktivno koristi arapski i engleski jezik. Sretno je oženjen suprugom Đenanom.