Studentica FINa na obuci FAU Univerziteta Erlangen – Nurnberg

U periodu od 01. 12. do 07. 12. 2019. godine, Mujesira Neimarlija, student koordinator za međunarodnu saradnju Fakulteta islamskih nauka, učestvovala je na obuci u sklopu projekta razmjene ERASMUS+, „Staff training week“, na Friedrich-Alexsander Univerzitetu...

Profesori univerziteta iz Turske posjetili FIN

Međunarodni simpozij „Naučna misao imama Maturidija (853-944)“ održan je u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, u periodu od 20. do 21. novembra 2019. godine. Učešće u programu uzeli su predstavnici akademske zajednice BiH, te profesori, gosti iz Republike Turske. Tim...

Profesori FIN-a na konferenciji u Njemačkoj

U periodu od 07. 11. do 09. 11. 2019. godine prof. dr. Dina Sijamhodžić Nadarević, prof. dr. hfz. Aid Smajić i prof. dr. Asim Zubčević predstavljali su Fakultet islamskih nauka u Sarajevu na konferenciji „Monoteističko vjerovanje i pluralistička društva iz islamske...

Tradicinonalna akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Na Fakultetu islamskih nauka je 09. decembra 2019. godine, organizirana tradidicionalna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Odziv studenata i članova osoblja Fakulteta bio je velik. Krv su dali svi koji su bili podesni za to, učestvujući tako u ovoj humanoj akciji....