Na FIN-u boravila Anna Radl (MA), lektorica za njemački jezik

Tokom ljetnog semestra akademske 2018/2019. godine kao rezultat nastavka uspješne suradnje FIN-a sa Austrijskom ambasadom, Bečkim univerzitetom (die Universität Wien) i Austrijskim uredom za međunarodnu suradnju (OeAD), organiziran je peti ciklus kursa njemačkog...

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Fatime Pučić

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je 10. jula 2019. godine kandidatkinja Fatima Pučić uspješno odbranila magistarski rad pod naslovom “Efekti grupnog oblika rada u nastavi islamske vjeronauke u osnovnim školama u Sarajevu”. Rad je...

Odbrana magistarskog rada Smaje Mustafića

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je 04. jula 2019. godine kandidat Smajo Mustafić uspješno odbranio magistarski rad pod naslovom „Izučavanje sufijskog tefsira u Bosni i Hercegovini u XX. stoljeću“. Rad je odbranjen pred Komisijom u sastavu: dr...