Odbranjena doktorska disertacija kandidata mr. hafiza Mensura Malkića

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je 19. juna 2019. godine odbranjena doktorska disertacija kandidata mr. hafiza Mensura Malkića pod naslovom: Pauzalne i početne forme u svjetlu autentičnih kiraetskih verzija. Kandidat je odbranio disertaciju pred...

Prof. dr. Omer Nakičević – vakif

Iako je ušao u desetu deceniju života dr. Omer Nakičević, profesor emeritus, i dalje neumorno radi. Njegovi poznanici, bivši đaci  i studenti, rekli bi da je takvo što i očekivano od profesora, budući je poznat kao osoba koja uvijek piše i radi, ali i druge na to...

Posjeta naučno-obrazovnim ustanovama Kraljevine Maroko

S ciljem uspostavljanja jače saradnje Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu sa srodnim naučno-obrazovnim ustanovama Kraljevine Maroko prof. dr. Zuhdija Hasanović, dekan, i prof. dr. Ahmet Alibašić, prodekan za nastavu, boravili su u našoj prijateljskoj...