Select Page

 

Grupa od petnaest studenata iz Pariza, predvođena Dhiom Ben Naserom, prilikom svoje posjete Sarajevu u petak, 05. jula, posjetila je i Univerzitet u Sarajevu – Fakultet islamskih nauka. Na Fakultetu ih je dočekao koordinator za međunarodnu saradnju Emir Mulahasanović. Tokom obilaska i upoznavanja s historijatom osnivanja Fakulteta, prijemu su se pridružili prodekan za međunarodnu saradnju, prof. dr. hfz. Aid Smajić i prodekan za nastavu, prof. dr. Ahmet Alibašić.

Nakon upoznavanja s infrastrukturom i historijatom osnivanja Fakulteta, gosti su u razgovoru s prodekanima imali priliku i da se pobliže upoznaju s nastavnim programima Fakulteta, kao i drugim, vannastavnim aktivnostima koje Fakultet trenutno realizuje. Također, dijalog s gostima je bio prilika da se u kratkim crtama predstavi historija muslimana na ovim prostorima i podijeli iskustvo življenja islama na tlu Evrope. Posjeta je završena uz obostrane želje za uspjehom u daljnjem radu.